De Handpalm

Het getal 0 heeft alle andere getallen in zich.
Het symboliseert de Kosmos; de Schepping, het Heelal, de Totaliteit.

In de handpalm is deze energie van het getal 0. Het is de energie van het “Zijn”, van “Being” De handpalm heeft een geheel andere energie en werking als de vingers. De vingers Doen, pakken grijpen, houden vast enz. is:  “Doing”. De handpalm IS, daar groet men mee, zegent men , streelt, enz. is ”Being” Merkwaardig is dat elke vinger zich buigt naar de handpalm toe. Er is een verschil tussen “Doing” en Being”, tussen doen en zijn, Het is te vergelijken met de woorden: Vorm en Inhoud. De energie van de handpalm kan door de vingers van de hand stromen. De duim heeft dan de energie van de volmaaktheid. Het is de enige vinger die opponeert, en die andere vingertoppen kan bereiken en daardoor verrijken. De wijsvinger heeft dan de kracht van “aanwijzing”, regeling, orde.
De middelvinger heeft de energie van de waarneming. Het is de vinger waarmee gevoeld wordt. Een duim die verbonden is met de middelvingertop is geliefd bij de meditatie, door de energieën die zich daardoor verbinden. De ringvinger heeft de energie van de verbinding. daarom ook de trouwring aan deze vinger. De pink heeft de energie van het levensspel, ..”de kleine eigenwijze kriebelaar”…
In het woord “eenzaam”, zijn de twee woorden “één” en “zaam”. Het woord “een” geeft een enkelvoud aan wat ook het geval is met het getal 1. En het getal 1 is het begin van alle getallen en ook het symbool van de onvruchtbaarheid. Het is te vergelijken met het Ego (het “IK”), dat eveneens alleen met zich zelf verbonden is. Verbindt het zich met iets anders dan alleen met zich zelf, dan ontstaat Echo, wat zeggen wil een meerzaamheid uit de eenzaamheid..
Het woord “zaam” is de verkorting van het woord samen/tezamen/alles bij elkaar. Dit is ook de betekenis van het getal 0. De meditatie is meestal gericht op een verbinding met het grote Geheel: het tezamen. Dit zo genoemde Grote Geheel, is een oneindige onaardse energie, waarvan alleen de mens zich bewust is. Bij geen enkele levensvorm op deze planeet is deze Energie in het bewustzijn aanwezig. Alles wat vorm, inhoud en leven heeft komt voort uit deze Energie. Om het in de hand (manus) te kunnen nemen (manipuleren) en daar ook mee te kunnen doen in eigen belang, is het in een gesloten systeem; een religie gezet. Aan elkaar gekoppeld, vormen de 1 en de 0, het getal 10.
De energie van de handpalmen drukt zich uit in de 10 Vingers.
Een-zaamheid (10), is dan ook heel wat anders als all-een (01). In de eenzaamheid ligt de diepe vrede, de kern van de meditatie, de onvoorwaardelijke liefde; een scheppende Energie.

This entry was posted in Bydragen. Bookmark the permalink.