AFHANKELIJKHEID.

Afhankelijkheid kan een noodzaak zijn, zoals o.a. de zonne-energie, zuurstof en voedsel en het kan een grote belemmering inhouden.

Een duidelijke, in de schepping vastgelegde vorm van afhankelijkheid, waar alle levensvormen op onze plannet aan gebonden zijn, is de instandhouding van de soort; de “paring”.

Afhankelijkheid is ook een geschapen gegevenheid van de mens, waardoor vrouwen en mannen afhankelijk van elkaar zijn, willen ze voortbestaan als soort.

Deze afhankelijkheid lijkt zich te “beperken” tot dat wat seksualiteit genoemd wordt. Binnen de moraliteit van het huwelijk telt dit als wezenlijk.

Dáár is nu verandering in gaande.

Eindelijk wordt langzaam begrepen waarom een huwelijk dat alleen op de seksualiteit gebaseerd is, na enige tijd vaak LEEG wordt.

Dit begrijpen van het Leven (dat wat anders is als over-leven), wordt gefundeerd, door het aannemen van een 3-werkelijkheid in de mens, waardoor de mens meer is dan alleen een zoogdier. Deze 3 zijn: een spiritueel, een sociaal en een lichamelijke werkelijkheid of identiteit of bewustzijn.

Voor alle 3 geldt een afhankelijkheid.

Helaas heeft “afhankelijkheid” echter een negatieve kwaliteit in het spraak gebruik gekregen. M.i is dat een direct gevolg van het patriarchaat, waarin de mensheid eeuwen lang gevangen is geweest. Door de verandering van de energie van de zon, waardoor de structuur van het waterstof atoom is veranderd, wat ook invloed heeft op het water zelf, is er veel op de aarde (een waterplaneet) veranderd; zo ook het patriarchaat.

Heel veel van de menselijke handelingen om in leven te kunnen blijven is door technieken vervangen geworden. Hierdoor is er veel z.g. vrije tijd ontstaan, in die zin dat er minder handwerk wordt gevergd. Dit geldt nu ook voor de z.g. derde wereld. Veel van het oude handwerk hield de mens motorisch bezig. Dit is nu voor een groot deel teruggebracht tot zit-werk voor een PC. De meeste industrie is afhankelijk geworden van dit communicatie- en opslag-middel. Deze afhankelijkheid is zelfs een levensnoodzaak geworden.

Zo is te begrijpen, dat afhankelijkheid een vaste, vaak zelfs noodzakelijke verbinding in zich draagt. Iets hangt af van iets anders.

Een nuchtere associatie is, dat een goede biefstuk ook goed afgehangen moet zijn! Dus géén vers vlees! Men noemt het dan “juist gefermenteerd”.

Afhangen. Ophangen. Tegenhangen. Aanhangen. Bijhangen. Inhangen. Behangen.

This entry was posted in Bydragen. Bookmark the permalink.