Eigen Kracht

Het zou zinvol kunnen zijn, als je steeds meer en meer over jouw eigen helende kracht beschikken kan, daarom enige informatie, die -hoop ik- zinvol kan:

Onder het bewustzijn kan men alles wat gekend is verstaan. Onder het Onderbewustzijn kan men meestal het z.g. gevoel (wat nog geen emotie hoeft te zijn) verstaan. Onder het bovenbewustzijn kan men al datgene dat boven het bewustzijn uitgaat verstaan. Meestal spirituele “dingen”.

Heel lang hebben de wetenschappers alleen datgene kunnen en willen accepteren wat ze al “wisten”, waardoor er zo te zeggen, een “wisten-wetenschap” is ontstaan. Wat niet te bewijzen is, bestaat niet!; iets nieuws moet in het oude herkenbaar zijn..

Door de ontwikkeling van de techniek waardoor wij nu o.a. over elektronenmicroscopen beschikken, die 1000.000 – tot 1.500.000 vergroten !!! en over chips en zo nog veel en veel meer, (quantentheorie: quarks; neutronen, Potronen, etc.), weten we nu steeds meer van wat we voordien NIET wisten en ook niet konden weten.
Dat kan net zo bedreigend als goed zijn.
Willen wij het nieuwe –ook in ons zelf- kunnen aanvaarden en verder ontwikkelen, dan moeten vele oude heilige koeien definitief “op stal” gezet worden. O.a. behoort dan het begrip “toeval” tot het verleden.
Waar vandaan valt het?….Vallen verloopt altijd van een hoger punt naar een lager gelegen punt. De zwaartekracht speelt hierin een rol.
…in de val lopen?
Dank zei de technische ontwikkeling, die toch ook weer voortomt uit de bereidwilligheid van de mens om nieuwe ontdekkingen te doen op alle gebieden, rijn vele heilige huisjes “ontheiligt geworden, of beter gezegd: hebben hun geheim vrijgegeven.
Men erkent nu nivo´s – men noemt het velden – waar geen tijd en ruimte geldt; waar alles met alles verbonden is. Oneindigheid is nader gekomen.
Men begint nu de ritualen van oude volkeren eindelijk te begrijpen als veel meer dan alleen maar “black-Magic”, of bijgeloof. (een mooi woord….)
Men begint te begrijpen dat er volkomen andere werelden, of dimensies, bestaan, waarin wij grotendeels nog onbewust ook in leven.
Er is meer dan alleen de materiële wereld, die we tot nu toe bewust met onze zintuigen en extremiteiten waarnemen.
De hersenen kunnen nu eenmaal alleen die beelden die de ogen doorgeven zien; die ze geleerd hebben te zien. Wanneer je nooit geleerd hebt hoe een mens er uit ziet die ziek is, zijn alle mensen gezond. Nietwaar?
Al jaren geleden heb ik groepen begeleid in het lopen over gloeiende kolen. Ik heb eens gezien dat iemand over gloeiende kolen liep. “Wat hij kan, kan ik ook”, dacht ik, dus deed ik het. En kan het nog steeds. Zo heb ik groepen begeleid in het lopen over gloeiende kolen.
Door te “denken”, kon ik doen. Ik begrijp het “denken” als heel wat anders als het “nadenken”.
Nu kan men verklaren hoe dat vuurlopen mogelijk is. Het is door de verklaring geen wonder meer.
Het feit op zich zelf was toentertijd bekend, maar onverklaarbaar binnen de reeds voordien vastgelegde “waarheden”. Nu wéét men meer. Toen echter niet. Toen was alleen de interpretatie van de visuele waarneming verantwoordelijk. En toch waren er toen mensen, die hun interpretatie; hun program, doorbreken konden.
Hoe doorbreek ik wat mij van begin af aan is bijgebracht en mijn bewuste wereld heeft geschapen? Mijn “waarheidsgevoel” vorm en inhoud heeft gegeven? Er is zo naamloos veel wat wij als vanzelfsprekend aannemen. Zonder ons af te vragen hoe het in elkaar zit. Welke energie is nodig om tot af vragen te kunnen komen? M.i. is dat de “nieuwsgierigheid”
Als je nieuwsgierig bent, dan is een onbewuste drijfveer in je werkzaam, die je over je kennis-grenzen heen trekt.

Er is een waarheid die men bereikt door te geloven. En er is een waarheid die geen geloof nodig heeft, want het IS waar. Het één en ander heeft te maken met innerlijke zekerheid en die komt tot stand uit dat wat we liefde noemen die verder reikt dan Eros.
De juiste benoeming is: “eenheid” of “volkomenheid” of “betrokkenheid”.
Wonderen zijn gebeurtenissen waarvan men het tot standkomen niet begrijpt, of begrijpen wil. Er zijn echter duizenden bewijzen van mensen die iets gedaan hebben wat als onmogelijk wordt aangenomen.

Wij mensen hebben in ons een kracht; een energie, die uniek is en waarvan men zich af kan vragen waar die vandaan komt. Van deze planeet? Of misschien vanuit een wereld die we vergeten zijn? Omdat we niet beter wisten, hebben we deze kracht aan een supermens toegedacht die over ons leven en al wat dat inhoud beschikt, oordeelt en beslist; goed en slecht; hemel en hel; zonde en boete, leven en dood. Dat heeft kleine groepen van mensen een ongelovige macht gegeven over leven en dood van anders gelovende mensen. In naam van deze “Kracht/energie” werden en worden steeds nog anders- gelovigen gedood, verbrand vernietigd. De benoeming “God” had een selectief karakter. Heilige oorlogen zijn gerechtvaardigd en tekenen de mensheid noch altijd.

Nu begrijpen we dat deze benoeming als ze al betekenis moet hebben “onvoorwaardelijke liefde” genoemd moet worden. Met “God” wordt geen supermens bedoeld, waar we ook bang voor kunnen zijn, maar een kracht/energie IN de mens-zélf. Liefde is in elk mens. Dan is ook deze oneindige kracht in elk mens. Geen enkel ander levend wezen op onze planeet heeft begrip voor alle andere wezens-vormen en kan daarvoor zorg dragen en zelfs liefde hebben.

Zo is het ook alleen de mens die nu in staat is de planeet te verlaten en door het heelal te reizen, al is het tot nu toe nog beperkt tot enkele mensen en de maan.
Mijns inziens heeft deze kracht/energie in eerste plaats te maken met verantwoording.
Slechts een klein percentage van onze DNA en onze hersenen zorgen voor het reilen en zeilen van ons lichaam. Waar de overige %-en voor zijn is ons noch onbekend.
Betekent dat dan dat ze ons vreemd moeten blijven? Waarom wachten tot de “ buurman” het met je eens is. Als je weet en voelt dat je bent, wat hij niet kent, dan LEEF dat.!!
Neem dáár dan ook verantwoording voor, zonder de buurman te veroordelen.

Jij zelf hebt toegang tot deze onvoorwaardelijke liefde; tot deze kracht. Vertrouw die. Je hébt een lichaam, jij bént veel meer dan je lichaam. Geef deze kracht aan je lichaam, zoals een moeder haar kind de borst geeft. Maak deze beelden letterlijk in je gedachten. Ik kan je begeleiden om deze kracht te voelen, te ervaren, maar daartoe moet je eerst jouw “nieuwsgierigheid” gewekt hebben en eerst dán kunnen we bij-elkaar komen.
Alles en nogmaals “alles” ontstaat uit en in en door het denken.
DENKEN is wat anders als nadenken!!
Denk daar eens over na…

Dat waren dan enkele gedachten die je nu al lezend in je opgenomen hebt. Sluit nu voor een moment je ogen en laat ze bezinken.

Wat voel je dan…

This entry was posted in Bydragen. Bookmark the permalink.