Een toegang tot de eigen kracht

Kijken, luisteren, inzien, vormen, ervaringen, lezen, zich kunnen verrijken……

Hiertoe mijn inzichten uit mijn levenservaringen. 

Het zou zinvol kunnen zijn, als je steeds meer en meer over jouw eigen helende en scheppende kracht kan beschikken, daarom enige informatie, die naar ik hoop, zinvol kan zijn……

Onder Bewustzijn kan men in het algemeen alles wat bekend en gekend is verstaan. Een ander woord daarvoor is ratio, of verstand.

Onder Onderbewustzijn kan men meestal het z.g. gevoel verstaan (wat niet altijd emotie hoeft te zijn).

Onder Bovenbewustzijn kan men al datgene dat boven het Bewustzijn uitgaat verstaan, alles wat ook met “spiritualiteit te doen heeft. Een andere benoeming is Hoogste Bewustzijn: het “HB”.

Heel lang heeft de wetenschap alleen datgene kunnen en willen accepteren wat ze al “wisten”; zo te zeggen een “wisten-wetenschap”.

Door de ontwikkeling van de techniek waardoor wij nu o.a. over elektronenmicroscopen beschikken, die 1000.000 – tot 1.500.000 vergroten !!! evenals over chips en zo nog veel en veel meer, (Quantentheorie: Quarks; Neutronen, Protonen, etc.), weten we nu steeds meer van wat we voordien NIET wisten -niet konden weten-.

Dat kan net zo bedreigend als goed zijn.

Willen we het nieuwe ook in ons zelf kunnen aanvaarden en verder ontwikkelen, dan moeten vele oude heilige koeien definitief “op stal” gezet worden; vooral ook in ons Zelf, wat niet 1,2,3 zomaar gaat.!!

Alhoewel wij in een 3- dimensionale wereld leven en existeren, erkent de mens ook meerdere dimensies. Elke “religie” is daar het directe bewijs van.

Het begrip “toeval” hoort dan tot het verleden.

Men erkent nu de verschillende niveau´s van het Leven.

De wetenschapper Rupert Sheldrake noemt het morfogenetische velden, waar alles met alles verbonden is en waar geen tijd en ruimte geldt.

De rituelen van oude volkeren begint men nu eindelijk te begrijpen als veel meer dan alleen maar “black-Magic”, of hocus pocus of bijgeloof.

Men begint steeds meer en meer te begrijpen dat er volkomen andere werelden, of dimensies zijn, waarin wij ook leven. Grotendeels nog onbewust.

Er is meer dan alleen de materiële wereld, die we tot nu toe bewust met onze zintuigen en onze handen hebben geleerd waar te nemen.

De hersenen -het verstand of ratio- kunnen nu eenmaal alleen die beelden zien of opnemen die ze geleerd hebben te zien. Beelden die door gegeven zijn via de ogen en oren.

Wanneer je nooit geleerd hebt hoe een mens er uit ziet die ziek is, zijn alle mensen gezond. Nietwaar?

Al jaren geleden heb ik groepen begeleid in het blootsvoets lopen over gloeiende kolen. Ik heb eens gezien dat iemand dat met een goep deed, na twee dagen van voorbereiding. Zonder aan deze voorbereiding mee gedaan te hebben – ik was zelf met mijn leerlingen bezig om een zomerworkshop voor te bereiden, heb ik mij bij het vuur-lopen ingedrongen. “Wat zij kunnen, kan ik ook”, dacht ik, dus deed ik het -zonder de voorbereiding- en kan het nog steeds. Hoe was en is dit mogelijk?

Door te zien en waar te nemen in plaats van alleen te kijken en staren. Door te denken en niet alleen na-te-denken, kon ik Doen.

Ik begrijp “denken” als wat anders als “nadenken”.

Wetenschappelijk is niet te verklaren hoe dat vuur-lopen mogelijk is. Is het een wonder? Alhoewel er geen verklaring voor de hand ligt binnen de reeds voordien vastgelegde “waarheden”, spreekt en bestaat het feit op zich zelf. Men zou nu dus meer kunnen “weten”. Ik wéét nu dat het waar is, ofschoon ik het met mijn verstand/Ratio niet begrijpen kan.

Er bestaat namelijk een waarheid die de mens op een andere wijze dan een wetenschappelijke, bereiken kan namelijk door geloven en door vertrouwen. En er bestaat ook een waarheid die geen geloof nodig heeft, want het IS gewoon waar.

Het één en ander heeft te maken met “innerlijke zekerheid” en die komt tot stand uit dat wat we “Onvoorwaardelijke”; “oordeelvrije” waarneming noemen.

Een Liefde die verder reikt dan Eros -de energie die op voortplanting en seks betrokken is- wordt dan ook “onvoorwaardelijke” Liefde genoemd. Nog een andere benoeming is: “Eenheid” of “Volkomenheid” of “Betrokkenheid”.

Wonderen zijn gebeurtenissen waarvan men het tot stand komen niet begrijpt, of begrijpen wil. Er zijn echter duizenden bewijzen en voorbeelden van mensen die iets gedaan hebben dat als onmogelijk wordt aangenomen. Hoe is dat dan te begrijpen ? (hoe is daar “greep” op te krijgen!)

Wij mensen hebben in ons een kracht; een energie, die uniek is en waarvan men zich af kan vragen waar die vandaan komt. Van deze planeet? Of misschien vanuit een wereld  die we vergeten zijn? Omdat we niet beter wisten, is deze Kracht/Energie aan een supermens toegedacht (meestal van het mannelijke geslacht), die over het leven en al wat dat inhoud beschikt. Die oordeelt en beslist over goed en slecht; hemel en hel; zonde en boete, leven en dood. Dit “geloofsysteem” geeft aan van elkaar verschillende groepen van mensen een ongelovige macht in handen over leven en dood van anders gelovende mensen. In naam van deze “Kracht/Energie” werden en worden steeds nog anders-gelovigen gedood, verbrand, vernietigd. De benoeming “God” heeft een selectief en vooral mannelijk karakter gekregen.

Heilige oorlogen waren en zijn nog steeds gerechtvaardigd en tekenen de mensheid noch altijd. Ten rechte? Nu begrijpen we dat “onvoorwaardelijke liefde” geen “eigen” belang dient, geen veroordeling, geen elimineren kent. Het is belangeloos. Als het wat dient, dan is dat het “Leven”, in plaats van het “Over”-leven. Met “God” wordt geen supermens meer bedoeld waar we ook bang voor kunnen zijn, maar een kracht/energie IN de mens-zelf. Onvoorwaardelijke Liefde, deze oneindige kracht, is in elk mens. Geen enkel ander levend wezen op onze planeet dan de mens, heeft begrip voor alle andere levensvormen en kan daarvoor zorg en zelfs liefde hebben, of kan het vernietigen. Zo is het ook alleen de mens die nu in staat is om de planeet te verlaten en door het heelal te reizen, al is het tot nu toe beperkt tot de maan. Zo is het ook alleen de mens die nu in staat is om de planeet onvruchtbaar en onbewoonbaar te maken. Mijns inziens heeft deze Kracht/Energie in eerste plaats te maken met Verantwoording. Slechts een klein percentage van onze DNA en onze hersenen zorgen voor het reilen en zeilen van ons lichaam. Waar de overige %-en voor zijn is ons noch weinig bekend, wat niet zeggen wil dat die niet actief zijn Betekent dat dan dat het ons vreemd moet blijven? Waarom wachten tot de “ buurman” het met je eens is?!! Als je weet en voelt dat je bent, wat hij niet kent, dan LEEF het.!! Neem dáár verantwoording voor. Je kunt alleen leren van fouten, die je gemaakt hebt.!! Veroordeel dat niet. Ontdek jezelf. Het is het dubbel en dwars waard.

Jij zelf hebt toegang tot deze onvoorwaardelijke liefde; tot deze Kracht. Vertrouw die. Je hébt een lichaam, maar jij bént veel meer dan je lichaam. Erken deze Kracht in je lichaam. Voedt het zoals een moeder haar kind de borst geeft. Maak deze beelden letterlijk in je gedachten. Ik kan je begeleiden om deze Kracht te voelen, te ervaren, maar daartoe moet je eerst jouw eigen “nieuwsgierigheid” gewekt hebben en eerst dán kunnen we zinvol bij-elkaar komen.

Alles en nogmaals “alles” ontstaat uit en in en door het denken.

DENKEN is wat anders als nadenken!!

Denk daar eens over na…

Dat waren dan enkele gedachten die je nu al lezend in je opgenomen hebt. Sluit nu voor een moment je ogen en laat ze bezinken.

Wat voel je dan……..?

deze oneindige eigen Kracht?!

This entry was posted in Bydragen. Bookmark the permalink.