OMDENKEN

Omdenken

Betekent “anders” denken; “andersom” denken.
Waardoor “dieper” denken ontstaat

Omgaan; Omwentelen; Omdraaien; Omzetten; Omlopen; Omkopen; Om….. enz. enz.

Het woordje “om” heeft een gelijkenis met het “Ohm”, dat in rituelen gebruikt wordt om een energie in de hersenen vrij te maken van het vastgeslagen programma van de taal.

Het is de “H” die het’ m dan doet.

De “H” is een uitademing met het geluid/klank van de “aa”.

De “a”-klank heeft een energie in zich, die direct met het Leven verbonden is. Leven is wat anders als Overleven.

.stop even met verder lezen en maak de “aa’ klank nu zelf en luister en voel het…..

Onze planeet heet niet voor niets “aa”rde.

Iets of iemand aardig vinden heeft daardoor een betekenis.

Overleven heeft, ondanks een activiteit van de dood, direct te maken met het in stand houden van het Leven.

Elke opvoeding is gericht op het overleven, van waaruit dan het Leven kan blijven bestaan. Het overleven heeft direct te maken met de dood, dat voor alles dat leeft; beweegt en daardoor “is”, het absolute zekere einde is.

En juist het feit dat alle verschillende cellen in ons lichaam afsterven, en vervangen worden door nieuwe cellen die de opgeslagen informatie overnemen, is het die zelfde “dood”, die ons in leven houdt! Het Leven “komt voort” uit een Paradox!!

Als je daar goed mee “om”gaat, ben je veel minder afhankelijk van de farmaceutica.

De “O” klank heeft direct te maken met verbazing; verwondering. ”Iets” wordt visueel of auditief opgenomen, wat voordien niet in het bewustzijn actief was; vergeten, of verwaarloosd. Een herinnering die opeens plaats vindt uit zich vaak in een: “oh ja”.

De kreet: “whauw” heeft als klank de “a”-”o” verbinding.

Lachen is de klank van de “h”-”a” verbinding;

Lucht” en “Leven” hebben direct met elkaar te maken; zoals de gesproken taal ook direct te maken heeft met de uitademing.

Dit alles heb je nu gelezen, waardoor je begeleid bent geworden in een “omdenken”.

Je kunt iemand of iets alleen “Lief” hebben als je het ook kunt haten, en daar bewust NIET voor kiest.

De “WC” is een noodzakelijke plek om het gevolg en zinvol resultaat van : het “voedsel opnemen”, aan te kunnen gaan. 

This entry was posted in Allgemein, Bydragen. Bookmark the permalink.